r2vyln3rdioj14u-rld0ska where mountains meet the sea: Gaelic for Outlanders: Climate Change

Gaelic for Outlanders: Climate ChangeAs part of Climate Week we are releasing a new Gaelic for Outlanders video with some words associated with our changing climate.

Mar phàirt de sheachdain far a bhios sinn a’ sònrachadh air cùisean co-cheangailte ri atharrachadh na gnàth-shìde, tha bhideo eile againn anns an t-sreath de Ghàidhlig son Outlanders far an tèid ionnsachadh air cuid de na faclan a thaobh aimsir.
- Historic Environment Scotland

No comments: